web analytics

Himalayan Blunder ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬ್ಲಂಡರ್

220.00

ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬ್ಲಂಡರ್

ಇದು ಕರ್ನಲ್ ಜಾನ್ ದಳ್ವಿ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಂತರ. ಭಾರತ ಚೀನಾ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ದಳ್ವಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ. ಯುದ್ಧ ನಡೆದ ರೀತಿ , ಪ್ರಿಸನರ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಆಗಿದ್ದು , ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗು ಆಗಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿ , ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ .

Himalayan Blunder by Ravi Belagere

Add to Wishlist
Add to Wishlist

Description

ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬ್ಲಂಡರ್

ಇದು ಕರ್ನಲ್ ಜಾನ್ ದಳ್ವಿ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಂತರ. ಭಾರತ ಚೀನಾ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ದಳ್ವಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ. ಯುದ್ಧ ನಡೆದ ರೀತಿ , ಪ್ರಿಸನರ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಆಗಿದ್ದು , ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗು ಆಗಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿ , ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ .

Himalayan Blunder by Ravi Belagere

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Himalayan Blunder ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬ್ಲಂಡರ್”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Quick Navigation
×
×

Cart

[]
×

ನಮಸ್ಕಾರ

Kannadapustaka.netಗೆ ಸ್ವಾಗತ , ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕು ?  ?

× ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕೇ ? ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ !